Ehitusinfo


Üldine informatsioon

Nõmme tee 70’le on väljastatud ehitusluba ning ehitustegevust alustatakse veebruaris 2023. Ehitajaks on 1Partner Ehitus. Hiljemalt aasta pärast 2024 Q1 on hoone valmis ning korterid antakse koduostjatele üle.

Energiaklass

Hoone kuulub kõige kõrgemasse A-energiaklassi.

Nutikad lahendused

Korteri tehnosüsteemidel on eelseadistatud automaatne kütte ja ventilatsiooni juhtimine. Lisaks saab iga toa temperatuuri ja kogu korteri ventilatsioonisüsteemi kiirust juhtida eraldi puldi abil. Korteril on videofonosüsteem. Elektriarvesti näitude, samuti ka sooja ja külma vee arvestite näitude igakuine lugemine on automaatne. Süsteem edastab teabe otse majahaldurile.

Kande-konstruktsioonid

Hoone toetub vaivundamendile. Hoone kandvad seinad laotakse betoonist õõnesplokkidest. Hoone vahelaed ja katuslagi on betoonist õõnespaneelidest või monoliitsest raudbetoonist. Rõdud ja trepid on tehases valmistatud raudbetoonelementidest.

Korterite seinad ja laed

Korterite välisseinad ja kandvad siseseinad ehitatakse õõnesplokkidest müüritisena, mille õõnsused betoneeritakse.

Korterite eluruumide mittekandvad siseseinad ehitatakse metallkarkassil ühekordse erikõva kipsplaadiga kergseinana. Korterite märgade ruumide mittekandvad siseseinad ehitatakse metallkarkassil ühekordse niiskuskindla kipsplaadiga kergseinana. Kergseinte täiteks kasutatakse villa. Mööbli paigalduse asukohtades lisatakse kergseina tugevdusplaadid.

Korterite siselagedeks on viimistletud õõnespaneelid. Ruumides, kus tehnopaigaldised nõuavad (märgruumides ja osaliselt eluruumides), rajatakse metallkarkassil ühekordse kipsplaadiga kerglaed.

Korteri omadused

Rõdud

Rõdud on ette nähtud puhta betoonpinnaga. Rõdudele on võimalik paigaldada puitlaudis. Rõdudel on terasest varbpiire ja päikesevarjestus (kus projekt ette näeb). Igal rõdul on valgusti ja tugevvoolu pistik.

Fassaadid ja katused

Fassaadil kombineeritakse kolme eri materjali – puitlaudis, krohv ja klinkerplaat. Hoonel on lamekatus, mille veepidavus tagatakse kahekordse SBS-rullmaterjaliga.

Aknad

Korterelamule paigaldatakse kolmekordse klaaspaketiga puitalumiinium- või puitaknad. Aknad on kõrgendatud helipidavusega. Korterite välisuksed on metallist. Korterite siseuksed on siseviimistluspaketi kohaselt.

Korteri siseviimistlus

Korteri siseviimistlus ehitatakse välja kliendi valitud siseviimistluspaketi ning korteriplaanides esiletoodu järgi, kui ei ole teisiti sätestatud (sh plaatimised, santehnika, valmidused jms). Kuivades ruumides on viimistluseks värv, märgades ruumides keraamilised plaadid.

Terrassid

Terrassid on kaetud puitlaudisega. Igal terrassil on valgusti ja tugevvoolu pistik.

Küte ja ventilatsioon

Küte ja jahutus

Korterelamu kütmise ja jahutamise primaarne energiaallikas on loodussõbralik ja kõige soodsama püsikuluga maaküttesüsteem. Hoone vaiad aktiveeritakse, mis annab võimaluse ammutada nii kütte- kui ka jahutusenergia maapinna sügavusest. Energiakandjana paigaldatakse korterite põrandatesse vesipõrandaküttesüsteem. Talveperioodil kasutatakse põrandat kütmiseks, suveperioodil jahutamiseks. Ruumide jahutamine põrandate kaudu tagab parema sisekliima ning on kasutajale mugavam kui klassikaline jahutussüsteem, mis jahutab külma õhu puhumisega ruumidesse.

Kuna hoone katusele on paigaldatud päikesepaneelid, on hoone jahutamisele kuluv energia päikesepaistelistel päevadel sisuliselt tasuta. Ruumi temperatuuri reguleeritakse ruumi seinal paikneva termostaadi abil. Ühekorruseliste korterite puhul asub kollektorkapp garderoobikapis, kahekorruseliste korterite puhul asub esimese korruse kollektorkapp esimese korruse garderoobis ja teise korruse kollektorkapp teise korruse märgruumis.
Alternatiivse energiaallikana on hoonesse projekteeritud gaasikatel, mis tagab vajaliku soojuse ka kõige külmemal perioodil või elektrikatkestuse puhul.

Ventilatsioon

Igasse korterisse on projekteeritud autonoomne soojustagastusega sundventilatsioonisüsteem, mis võimaldab korteriomanikul seadistada just temale sobiva ventilatsiooniprogrammi. Nii saavutame optimaalse energiakulu ja hea sisekliima. Ventilatsiooniseade paikneb märgruumi või esiku lae taga. Pliidi õhupuhasti heitõhu juhtimiseks on ette nähtud eraldiseisev torustik.

Vee- ja elektrivarustus

Veevarustus ja kanalisatsioon

Korterelamu on ühendatud tsentraalse vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga. Soe vesi toodetakse soojasõlmes, kasutades selleks maksimaalselt maasoojust. Igal korteril on eraldi veearvesti, mille näidud loetakse automaatselt.

Nõrkvool

Korterisse on paigaldatud nõrkvoolukapp ja andmesidepesa, et võimaldada liituda sideteenuseosutajaga. Korterites on videofonosüsteem.

Elekter

Korterelamu on ühendatud tsentraalse elektrivõrguga, mis tagab reguleeritud elektriteenuse. Alternatiivse elektrienergiaallikana on hoone katusele projekteeritud päikesepaneelid, mis vähendavad korteriomanike kulutusi elektrienergiale.

Korteri elektrikilp asub esiku garderoobikapis. Korterisse on paigaldatud pistikupesad ja valgustite lülitid. Paigaldatud on esikute ja vannitubade süvistatavad valgustid. Igal korteril on elektriarvesti, mille näidud loetakse automaatselt.

Elektriautode laadimiskohad

Kaablikõride paigaldamisega tagatakse valmidus elektriauto laadimiskohtade väljaehitamiseks. Hoone elektriliitumine ja peakaabel arvestavad kuni 6 laadimiskoha rajamisega.

Tulevikuperspektiivina on paigaldatud liitumiskilbi ja peakilbi vahele reservkõri, mis võimaldab vajaduse korral paigaldada täiendava toitekaabli ning suurendada elektriliitumise võimsust.

Hoone juurde kuuluv

Hooviala

Linnu Kodude hooviala kujundus on kajastatud asendiplaanil. Nõmme ja Linnu teega külgnevasse krundi serva on projekteeritud puitlippaed ning olemasolevad aiad asendatakse uute puitlippaedadega. Linnu tee pool asub kaks jalgväravat ning Nõmme tee pool jalgvärav ja automaatikaga liugvärav autodele.

Hooviala on kinnine ja turvaline, kolmandatel isikutel puudub juurdepääs ning kinnistu nurgas on asendiplaanil märgitud väikelaste mänguväljak, samuti väline rattaparkla ja siseruumides paiknev üldpanipaik.

Hoone haljastus on kajastatud eraldi projektis, kuid näidatud ka asendiplaanil.

Panipaigad

Panipaigad ehitatakse betoonist õõnesplokkidest. Panipaiga põrand on betoonist. Igal panipaigal on lukustatav uks.

Jäätmekäitlus

Korterelamul on ühine jäätmekäitlussüsteem.

Teed ja katendid

Parkimiskohtade katend on kas murukivi või asfaltbetoon. Haljasalade kate on muru ja taimestik olenevalt projektdokumentatsioonist.

Arendajal on õigus ehitusprojektist kõrvale kalduda määras, mis ei muuda Hoone põhimõttelisi ja funktsionaalseid lahendusi ja ei vähenda detailide, seadmete, kogu Hoone või selle üksikute osade vastupidavust (nn mitteolulised kõrvalekaldumised), millised Arendaja parima arusaamise kohaselt võiksid kaasa aidata Hoone optimaalsemale valmimisele või kvaliteedi tagamisele, fikseerides need kõrvalekalded objektipäevikus või tööjoonistes.

Soovid rohkem teada?

Helista ja kirjuta meile juba täna!
Hea meelega jagame detailset infot kõikide korterite ja LinnuKODUD arenduse eripärade kohta. Huvi korral lähme koos objektile.

    Võta ühendust

    Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute kodulehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

    Save preferences More info
    Developed by Reaktiiv